سنجش اطلاعات برای مهاجرت

خیلی از متقاضیان با پرسیدن سوالات کلی انتظار دارند که مشاور یا وکیل مهاجرتی بتواند به صورت دقیق و درست راهنمایی نماید. اما باید گفت که قطعاً برای گرفتن مشاوره دقیق و اصولی برسی شرایط شخصی هر فرد گام مهم و اساسی در این راستا می باشد.

به همین منظور وکیل لند برای شروع این مسیر نیازمند برسی شرایط شما متقاضی عزیز می باشد. برای تسهیل این امر از فرم های سنجش اطلاعات که متضمن چند بخش کلی است استفاده شده است.

سنجش اطلاعات برای مهاجرت به کانادا
مشاهده فرم
سنجش اطلاعات برای مهاجرت به اسپانیا
مشاهده فرم
سنجش اطلاعات برای مهاجرت به آلمان
مشاهده فرم

یکی از گام های اصلی در ارایه مشاوره به افرادی که متقاضی مهاجرت می باشند،

برسی اطلاعات شخصی، تحصیلی، سطح زبان، میزان سرمایه و… است.

یک وکیل یا مشاور در حوزه مهاجرت با برسی مشخصات هر فرد می تواند بهترین مسیر را به افراد ارائه دهد.

خیلی از متقاضیان با پرسیدن سوالات کلی انتظار دارند که مشاور یا وکیل مهاجرتی بتواند به صورت دقیق و درست راهنمایی نماید.

اما باید گفت که قطعاً برای گرفتن مشاوره دقیق و اصولی برسی شرایط شخصی هر فرد گام مهم و اساسی در این راستا می باشد.

به همین منظور وکیل لند برای شروع این مسیر نیازمند برسی شرایط شما متقاضی عزیز می باشد.

برای تسهیل این امر از فرم های سنجش اطلاعات که متضمن چند بخش کلی است استفاده شده.

  • اطلاعات شخصی

  • سطح زبان و تحصیلات دانشگاهی

  • سوابق کاری

  • سوابق اقدام برای مهاجرت

  • سطح درآمد و میزان دارایی

  • هر موضوعی که در این خصوص ضروری می باشد.